Jager-Defileermarsch

(Willem Hendriks)

Grenadiers en Jagers worden vaak, en zeer terecht, in één adem genoemd. Toch hebben beide onderdelen periodes gekend van een LAT-relatie. Dat begon eigenlijk al direct bij de oprichting in 1829: een volledig opgetuigde Afdeling Grenadiers met een volwaardig Stafmuziekkorps, bestaande uit 18 stafmuzikanten, en daarnaast twee bataljons Jagers met slechts organiek ingedeelde hoornblazers. Nadat de beide bataljons Jagers in 1841 eindelijk in een heus Regiment waren verenigd en dus recht hadden op hun eigen stafmuziek, werd het met veel enthousiasme opgerichte Stafmuziekkorps der Jagers na 2 jaar al weer opgeheven, als gevolg van een bankroet van ons land. Pas in 1875 werd min of meer gedoogd dat de Jagers weer hun eigen muziekkorps hadden. Aan deze gedoogconstructie kwam in 1905 een eind toen dit orkest bij Koninklijk Besluit officieel werd erkend als Muziekkorps der Jagerbataljons. Toen de Jagers in 1913 werden verenigd in een zelfstandig regiment componeerde kapelmeester Hendriks onmiddellijk een eigen defileermars. Deze puur Nederlandse Jagersmars was geheel in de vergetelheid geraakt. Na enig speurwerk en het maken van een RF GGJ-passend arrangement is de mars anno 2018 weer springlevend!

Compact Disk: 70 jaar Garde (2018, IMMS)
Artiest: Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
Tekst: dr. Rien van Beusichem