Onder het Oog des Konings

(Anne Posthumus)

Op 7 juli 1829 gelastte Koning Willem I de oprichting van een Afdeling Grenadiers en twee bataljons Jagers. Door nadrukkelijk de toenmalige koninklijke residenties als garnizoensplaats aan te wijzen refereerde de koning aan het aloude idee van de garde, de lijfwacht. Het dienen onder het oog des konings heeft altijd een bijzondere betekenis gehad voor de Grenadiers en Jagers. Anne Posthumus, in 1964 aangetreden als directeur der KMK, had al een lange staat van dienst als militair musicus. Begonnen als euphoniumspeler bij de JWF-kapel, behaalde hij samen met Henk van Lijnschooten als eersten in Nederland het kapelmeestersexamen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarna volgeden dirigentschappen bij de kapel van de Troepenmacht in Suriname, het Fanfarekorps der Limburgse Jagers en de Kapel der Koninklijke Luchtmacht. Maar na zijn aantreden in Den Haag raakte hij onder de indruk van de toch wel bijzondere opdracht die ooit door de Koning aan de Grenadiers en Jagers was verstrekt. Onder het Oog des Konings behoort thans tot de officiële parademarsen van het Garderegiment.

Compact Disk: 70 jaar Garde (2018, IMMS)
Artiest: Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
Tekst: dr. Rien van Beusichem